LEGEA 544 DIN 2001

 

***

 

Raport anual pentru 2015 - Legea 544 din 2001

 

***

 

 

Raport anual pentru 2016 - Legea 544 din 2001

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA


informaţiilor de interes public

 

 

 

În temeiul prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr. 544/2001

 

privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a H.G. nr.

 

123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

 

Legii nr. 544/2001, se încadrează în categoria informaţiilor de

 

interes public comunicate următoarele documente:

 

 

 

1.   Lista actelor normative în baza cărora funcţionează instituţia


2.   Organigrama instituţiei


3.   Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul de

 

ordine interioară


4.   Datele de identificare a conducătorilor instituţiei (nume,

 

prenume, funcţie)


5.   Datele de contact ale instituţiei


6.   Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil


7.   Programul de funcţionare


8.   Programul de audienţe


9.   Programul de relaţii cu publicul


10. Programele si strategiile proprii


11. Informaţii statistice semestriale privind petiţiile adresate

 

instituţiei


12. Informaţii statistice anuale privind cererile formulate în baza

 

Legii nr. 544/2001


13. Rapoarte anuale


14. Informaţii privind proiectele de hotărâri iniţiate


15. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în conformitate

 

cu prevederile Legii nr.176/2010.