PROIECTE IN IMPLEMENTARE

 

 

 

 


 

PROIECTE IMPLEMENTATE DE
UAT COMUNA SPINUŞ
ÎN PERIOADA
2013-2015

 

 

 

Programul de finanţare

Titlu proiect

Suma contractată conform contractului de finanţare

M322 – GAL Muntele Ses Judetul Bihor

 

Contract de finanţare nr.C413322011260546102 din 15.04.2014 încheiat cu APDRP România             

„Îmbunătățirea dotării căminelor culturale pentru promovarea tradițiilor și a specificului cultural local și achiziția de echipamente pentru servicii publice”

200.000 euro

M322 – GAL Muntele Ses Judetul Bihor

 

Contract de finanţare nr.C413322011260546105 din 04.03.2015 încheiat între AFIR România şi Comuna Spinuş la data de 04.03.2015

“Amenajare spaţiu de joacă şi amplasare mobilier în comuna Spinuş”

100.352 euro

M322 – GAL Muntele Ses Judetul Bihor

 

Contract de finantare nr.C413322011260546108 din 27.07.2015 între Comuna Spinuş şi AFIR România

“Proiect integrat privind dotarea parcurilor din localitățile Săliște și Ciulești și dotarea căminelor culturale din localitățile Spinuș și Ciulești, comuna Spinuș, județul Bihor”

126.651 euro

M125 – GAL Muntele Ses Judetul Bihor

 

Contract de finanţare nr.C411125A11260546110 din 26.06.2014 încheiat cu APDRP România

„AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ”

198.971 euro

Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

Contract de finantare nr. 3972/04.08.2014/2859/11.08.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

„Modernizare drum comunal DC119 Gurbeşti"

1.376.018,29 lei

 Fondul European de Dezvoltare Regională

 

U.A.T. COMUNA SPINUŞ - PRIMĂRIA COMUNEI SPINUŞ în parteneriat cu U.A.T. JUDEȚUL BIHOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I.”, codul SMIS 48380, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1140/321 din 04/12/2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațioanlă.

Valoarea totală a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.492.127,60 lei.