Str. Primariei , nr. 121, Spinuș

0040 259 328 716

primariaspinus@yahoo.com

RAPORT ANUAL PENTRU 2015 - LEGEA 544 DIN 2001

RAPORT ANUAL PENTRU 2016 - LEGEA 544 DIN 2001

LISTA

informaţiilor de interes public

 

În temeiul prevederilor art.5 alin.(1) lit.g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, se încadrează în categoria informaţiilor de interes public comunicate următoarele documente:

1.   Lista actelor normative în baza cărora funcţionează instituţia

2.   Organigrama instituţiei

3.   Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară

4.   Datele de identificare a conducătorilor instituţiei (nume, prenume, funcţie)

5.   Datele de contact ale instituţiei

6.   Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

7.   Programul de funcţionare

8.   Programul de audienţe

9.   Programul de relaţii cu publicul

10. Programele si strategiile proprii

11. Informaţii statistice semestriale privind petiţiile adresate instituţiei

12. Informaţii statistice anuale privind cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001

13. Rapoarte anuale

14. Informaţii privind proiectele de hotărâri iniţiate

15. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010.

TOP